Activiteitenoverzicht
De thuishaven

De kracht van onze bedrijven is dat ze deel uitmaken van de samenwerking binnen de Sepers Group. De Sepers Group bestaat uit verschillende disciplines in de industrie en scheepsvaart.

Machinefabriek :
Een modern uitgeruste machinefabriek voor het bewerken van werkstukken tot een gewicht van 70 ton.

Scheepsbouw en reparatie:
Nieuwbouw en reparaties van alle voorkomende vaartuigen.

Speciaalconstructies en laswerkplaats:
Voor alle voorkomende type constructie- en laswerkzaamheden met specialiteit in de offshore en baggerindustrie.
Desgewenst uitgevoerd onder toezicht van de klassebureau's. Wij hebben beschikking over de noodzakelijke lasprocedures en hiervoor gecertificeerd personeel.

Gespecialiseerde Service Reparatie en Onderhoudsdienst:
Die zowel op eigen bedrijf als op locatie kan worden ingezet.

Voor de technische mogelijkheden van de afdelingen verwijzen wij naar het Capaciteitsoverzicht.